ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างทำโครงการตลาดนัด จำนวน 1 งาน ยอด 19,955.50 บาท