รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ จำนวน 3 รายการ ยอด 124,285 บาท