รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 รายการ ยอด 19,260 บาท