รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ยอด 180,000 บาท