รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กอ 3729 ระยอง จำนวน 1 คัน ยอด 6,711.54 บาท