รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน ยอด 37,450 บาท