รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มกาลักน้ำ และสายกาลักน้ำ จำนวน 2 รายการ ยอด 1,260 บาท