รายชื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ สร. 7440-022-0000/25 2560 จำนวน 1 เครื่อง