ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ จำนวน 1 งาน ยอด 25,730 บาท