ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ สร. 7440-001-0006/70 จำนวน 1 เครื่อง