ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษหัวกาว ขนาด 4x6 นิ้ว ชนิดมีเส้น จำนวน 1 รายการ ยอด 2,900 บาท