ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน ราย 3 วัน/รายสัปดาห์ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง