ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดสติ๊กเกอร์ชื่อที่จอดรถผู้บริหารทางการเมืองพร้อมติดตั้ง