ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร. จัดจ้างซ๋อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ยอด 13,500 บาท