ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ยอด 1,800 บาท