ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการให้มาดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

Post on 08 ธันวาคม 2560