รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน 11 ตัว จำนวน 2 รายการ ยอด 38,730 บาท