รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ยอด 36,500