ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของ กรมอนามัย

Post on 15 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมอนามัย โดยมี แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหารของกรมอนามให้การต้อนรับ  ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี ************* กุมภาพันธ์ 2562 (ที่มา สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)