คกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 2/2562

Post on 15 กุมภาพันธ์ 2562

       พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูป ด้านสาธารณสุขและสังคม ครั้งที่ 2/2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ  อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ************** กุมภาพันธ์ 2562 ... ที่มา สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข