รมว.สธ. ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข

 

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

ลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข