ประธานที่ปรึกษา และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมห้องฉุกเฉิน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ รพ.นครพิงค์ พร้อมมอบของเยี่ยมเจ้าหน้าที่ด่านป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนตามจุดต่างๆ

 

วันที่31ธค2562เวลา09.30น. นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลประชาชน โดยเน้นเรื่องห้องฉุกเฉินคุณภาพ ที่ต้องมีแพทย์ พยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เพิ่มจากจำนวนปกติ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ทีมกู้ชีพฉุกเฉินถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 นาที ศูนย์ส่งต่อจะต้องตรวจเช็คสภาพรถพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน รวมทั้งเตรียมห้องผ่าตัด ไอซียู สำรองเตียง คลังเลือด ออกซิเจน อุปกรณ์การแพทย์ ทีมบุคลากร สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามการร้องขอ และประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีและผู้ที่เมาสุรา

ทั้งนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านชุมชน ตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 อีกด้วย

1

4

5