รมช.สาธิต ชวนเที่ยว “แม่ฮ่องสอนปลอดภัย ไปได้ทุกที่”

            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยเที่ยวปีใหม่ รับอากาศเย็น “แม่ฮ่องสอนปลอดภัย เที่ยวได้ทุกที่” ไม่พบผู้ติดเชื้อ 261 วัน ย้ำระบบสาธารณสุขมีความพร้อม ตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง ขอประชาชนการ์ดไม่ตก

           วันนี้ (18 ธันวาคม 2563) ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และนายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมดูแลประชาชนในสถานการณ์โรคโควิด 19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

          ดร.สาธิตกล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่ในพื้นที่กว่า 261 วัน และได้มีการเตรียมความพร้อมระบบสาธารณสุข ที่ผ่านมาได้มีการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเป้าหมายไปแล้วรวมกว่า 700 ราย อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ต้องขัง พนักงานขับรถ พนักงานประจำรถ และกลุ่มอื่นตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณา รวมทั้งแรงงานต่างด้าว การตรวจก่อนการทำหัตถการในโรงพยาบาล ทั้งหมดไม่พบการติดเชื้อ และในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ได้วางแผนการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น แรงงานต่างด้าวในระบบ/ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตามแนวชายแดน, เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในเรือนจำ และกลุ่มที่เข้ามาอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว สำหรับความพร้อมของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ขณะนี้ปรับระบบบริการรักษาพยาบาลแบบ New Normal มีคลินิกตรวจเฉพาะโรคทางเดินหายใจ ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ 32 ตัวอย่างต่อวัน มีห้องแยก/ ห้องความดันลบ/ หอผู้ป่วยเฉพาะโรคโควิด 19 มีระบบรักษาทางไกลสำหรับผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล เพื่อลดแออัด ลดความเสี่ยงการรับและแพร่กระจายเชื้อ 

          “ขอเชิญชวนคนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวปีใหม่ รับอากาศเย็น “แม่ฮ่องสอนปลอดภัย เที่ยวได้ทุกที่” มั่นใจได้ว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการติดเชื้อเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเฝ้าระวังตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีหลายหน่วยงานร่วมกันสอดส่อง และมี อสม. เจ้าหน้าที่รพ.สต. เป็นกำลังสำคัญดูแลในชุมชน” ดร.สาธิตกล่าว

          นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กำหนด 6 มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 โดยคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ด่าน สถานพยาบาล และในชุมชน, เตรียมความพร้อมระบบดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อ ทั้งห้องแยกโรค เครื่องช่วยหายใจ เตียง หอผู้ป่วยแยกโรค ห้องแล็บ บุคลากร และเตรียมสถานที่กักกันโรค (Local Quarantine) 2 แห่ง, ติดตามสถานการณ์ ดำเนินการเฝ้าระวังสอบสวนโรคและติดตามผู้สัมผัสโรค, การสื่อสารความเสี่ยงสถานการณ์รายวันทางไลน์กลุ่มและเฟสบุ๊คศูนย์ข้อมูลโควิด 19 แม่ฮ่องสอน ให้ข้อมูล คำแนะนำประชาชนทางโทรศัพท์, ใช้มาตรการทางสังคมและกฎหมาย โดยออกคำสั่ง/ประกาศจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรค เช่นการสั่งปิดจุดผ่อนปรนการค้าชั่วคราว 5 แห่งที่ยังมีผลบังคับใช้จนถึงขณะนี้ และมีระบบการประสานงานและจัดการข้อมูลโควิด 19 รายงานผลการดำเนินงานทุกวัน .......... ที่มา สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข