จัดระบบการแพทย์-สาธารณสุข ดูแล ปชช.มาสักการะพระบรมศพ 24 ชั่วโมง

Post on 01 November 2016

       สธ.จับมือ กทม. ภาคีเครือข่าย จิตอาสา จัดระบบการแพทย์ และ สาธารณสุข ดูแลประชาชนมาถวายสักการะพระบรมศพตลอด 24 ชั่วโมง 
       
       วันนี้ (28 ต.ค.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์ที่จัดบริการดูแลประชาชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งติดตามความพร้อมรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าถวายสักการะหน้าพระบรมโกศ ในวันพรุ่งนี้ เป็นวันแรก และให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้มาให้กำลังใจ และแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มาช่วยกันทำงาน เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน แม้จะเศร้าโศก แต่ทุกคนก็กระตือรือร้นที่จะทำงานถวายเป็นพระราชกุศล
       
       ในการเตรียมความพร้อมรองรับด้านสุขภาพประชาชนที่จะเดินทางมาสักการะพระบรมศพนั้น กระทรวงสาธารณสุข และ กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดบริการรองรับ โดยมีภาคีเครือข่ายจิตอาสาทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ เข้าร่วมดำเนินการเป็นจำนวนมาก อาทิ หน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กระทรวงกลาโหม ตำรวจ โรงเรียนแพทย์ แพทยสภา / สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สภากาชาดไทย มูลนิธิต่าง ๆ จำนวน 38 แห่ง โดยมีจุดให้บริการ 12 จุด และ 2. หน่วยแพทย์พระราชทานให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลโรคทางกายและจิตใจ ทั้งการปฐมพยาบาล โรคทั่ว ๆ ไป ภาวะวิกฤตฉุกเฉิน พร้อมจัดเตรียมรถพยาบาลประจำทุกจุด นอกจากนี้ ได้จัดทีมเชิงรุกและจิตอาสาเดินเท้าดูแลประชาชนกว่า 100 ทีม เพื่อให้การบริการครอบคลุม รวดเร็ว
       
       นอกจากนี้ ได้มอบให้กรมควบคุมโรค กรมอนามัย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดเตรียมระบบเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ และแมลงนำโรค ยุง แมลงวัน ความสะอาดของห้องน้ำ ที่บริเวณสนามหลวง และที่พักชั่วคราว เตรียมหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ป้องกันโรคที่ติดต่อ ทั้งโรคระบบทางเดินหายใจ โรคไข้หวัดใหญ่ และระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น
       
       ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร รายงานผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ให้การดูแลประชาชน 13,472 คน ส่วนใหญ่เป็นการปฐมพยาบาลแจกยาดมแอมโมเนีย ทำแผล ขอรับยา และตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยพบผู้ป่วยท้องเสีย เป็นไข้ เจ็บคออย่างต่อเนื่องขอความร่วมมือผู้ที่นำอาหารมาแจกระมัดระวังอาหาร ซึ่งหากปรุงไว้หลายชั่วโมงอาจเกิดบูดเสียได้ และขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมตนเอง เนื่องจากต้องอยู่ท่ามกลางคนจำนวนมาก สภาพอากาศร้อนและอาจมีฝนตก ควรพักผ่อนให้เพียงพอ เตรียมยาประจำตัว และของใช้ เช่น ร่ม หมวก พัด หากเป็นหวัด ไอ จาม ขอให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น และล้างมือบ่อย ๆ หากเจ็บป่วยสามารถรับบริการที่หน่วยแพทย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อขอความช่วยเหลือที่สายด่วน 1669 สายด่วนเจ้าท่า 1199, ศปภ.คค.1356  ... ที่มา manager online