รมว.กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ รพ.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู

Post on 15 November 2016

วันนี้ (10 พ.ย. 59) ที่โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู แพทย์หญิงยุวพร จิระวงศ์ประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมประชุมรับมอบนโยบาย
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งให้มีศักยภาพสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และในปี 2550 ได้พัฒนาโรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับแนวทางในการพัฒนาในทศวรรษที่ 2 ระหว่างปี 2560 – 2569 ได้ตั้งเป้าโรงพยาบาลทั้ง 10 แห่ง ให้มีอัตลักษณ์เดียวกัน คือ “เป็นโรงพยาบาลที่มากกว่าโรงพยาบาล” ได้แก่ โรงพยาบาลพนมดงรักษ์ จังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลเบญจลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โรงพยาบาลนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โรงพยาบาลเขาชะเมา จังหวัดระยอง โรงพยาบาลพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาลห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี โรงพยาบาลยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลหาดสำราญ จังหวัดตรัง
สำหรับโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ดูแลประชาชนประมาณ 37,000 คน ผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 200 คนต่อวัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 260 คนต่อเดือน ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 60 คนต่อวัน ทั้งนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่สามารถผ่าตัดตาต้อกระจกได้ และเป็นศูนย์ผ่าตัดต้อกระจกของเขตสุขภาพที่ 8 รับผิดชอบ 3 อำเภอของจังหวัด และจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 โดยผู้ได้รับการผ่าตัดเฉลี่ย 800 คนต่อ ... ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์