นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการ

วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงมานามา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะบุคคลสำคัญประกอบด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรนโดยมีเจ้าชาย คอลิฟะห์ บิน ซัลมาน อัล คอลิฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน รอให้การต้อนรับ  

ในวันที่ 25 เมษายน 2560 นายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจสำคัญ ดังนี้  

เวลา 11.00 น. พิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ พระราชวัง Al Gudaibiya

เวลา 11.15 น. นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกลุ่มเล็กกับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน

เวลา 11.45 น. นายกรัฐมนตรีพบหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน  

ภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนจะร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรบาห์เรน 3 ฉบับได้แก่  

(1) บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการ เทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Works, Municipalities Affairs and Urgan Planning of the Kingdom of Bahrain on Agricultural Cooperation) 

(2) พิธีสารแก้ไขอนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเล่ียงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ (Protocol (Amending the Convention Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Bahrain for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income) 

(3) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยบาห์เรน (Memorandum of Understanding between Prince of Songkla University and University of Bahrain)   

เวลา 12.30 น. นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันที่นายกรัฐมนตรีแห่ง ราชอาณาจักรบาห์เรนทรงเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะ   

ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน (H.M. King Hamad Bin Isa Al Khalifa of the Kingdom of Bahrain)   

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมมัสยิดกลาง (Al Fateh Grand Mosque)   

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ในเวลา 18.00 น. และจะเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 04.20 น. ... ที่มา ข่าวทำเนียบร้ฐบาล