พิธีรดน้ำขอพรหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ๒๕๖๖

 

เจ้าหน้าที่และบุคลากร สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข ทำพิธีรดน้ำขอพรหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (นางสุทธิมา หุ่นดี) และอดีตหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (นางนวรัตน์  มาลินีรัตน์) เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข