ที่อยู่:
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 5 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
อำเภอ เมือง
นนทบุรี
11000
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
02 590 1106
โทรสาร:
02 591 8501
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก