ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน ยอด 45,000 บาท