รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงาน รับ-ส่งหนังสือ จำนวน 1 อัตรา ยอด 120,000 บาท