รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ สร. 4120-001-0008/12 จำนวน 1 เครื่อง ยอด 3,959 บาท

Nike crimson