รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรศัพท์ iPhone 6s Plus หมายเลขครุภัณฑ์ สร. 5805-001-0003/67 จำนวน 1 เครื่อง ยอด 4,387 บาท