รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กต 3290 อุดรธานี จำนวน 1 คัน ยอด 3,931.18 บาท