รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข ครุภัณฑ์ สร. 4120-001-0010/9 จำนวน 1 เครื่อง ยอด 11,770 บาท

Zoom Lebron XIV 14