รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อพร้อมตำแหน่งชนิดทองเหลืองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 งาน ยอด 2,300 บาท