รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กฉ 9487 พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 งาน ยอด 2,428.90 บาท