รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายหัวหลักคอมเพลสเซอร์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ยอด 120 บาท