รายชื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสายปั๊มน้ำทิ้ง สำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ ยอด 321 บาท