รายชื่อประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน ยอด 502.90 บาท