ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ HHR-P105 จำนวน 1 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง