ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติกเกอร์มัน 120G#NSP จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง