ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างย้ายรางสายอินเตอร์เน็ต และย้ายปลั๊กไฟ จำนวน 1 งาน ยอด 3,103 บาท