ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างทำโปรแกรมระบบทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 ชุด ยอด 18,000 บาท