ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ยอด 6,987.10 บาท