ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างทำกระเป๋าเอกสารพร้อมปักตรากระทรวง จำนวน 1 งาน ยอด 10,967.50 บาท