ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง ยอด 6,099 บาท