ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ยอด 2,321.90 บาท