ประกาศผู้ชนะราคาขึ้นเว็บไซต์ สร.จัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กอ_3729 ระยอง จำนวน 1 คัน ยอด 3,460.38 บาท