รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการ ยอด 19,300 บาท