รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 รายการ ยอด 198,000 บาท